Info voor nieuwe invallers

Wanneer je nieuw bij ons bent, kun je op alle opdrachten die voor jou goed uitkomen qua data en afstand reageren. Wanneer je opteert, versturen wij je profiel naar de huisartsenpraktijk. Deze krijgen dan te zien dat jij onervaren bent en dus nog ingewerkt moet worden.

– Ben je doktersassistent in opleiding, dan kan je reageren wanneer je al een stageperiode hebt gehad bij een huisartspraktijk.
– Ben je student geneeskunde dan kan je reageren op werk bij huisartspraktijken wanneer je in het 2e jaar van je bachelor zit.

Bij HuisartsenHulp zorgen we ervoor dat alle tekorten in Huisartsenpraktijken worden opgevuld. Dat wil zeggen dat wij werk hebben voor waarnemend huisartsen, praktijkondersteuners (somatiek), doktersassistenten, basisartsen en geneeskundestudenten. Geneeskundestudenten kunnen werken als doktersassistent. Er wordt dan verwacht dat je de telefonische triage kan doen. Jij bent het eerste aanspreekpunt voor patiënten en bepaalt de urgentie van de klacht. Naast telefonische triage hebben doktersassistenten ook een eigen spreekuur voor bijvoorbeeld bloeddrukmeting, het geven van injecties en wondbehandeling. Hier kun je bij ondersteunen.

Wanneer jij door een huisarts geaccepteerd wordt, en je hebt nog geen ervaring met invallen of bijvoorbeeld het computersysteem/HIS (HuisartsInformatieSysteem) waarmee zij werken, kan je worden ingewerkt. Op het moment dat jij geaccepteerd bent, dien jij contact op te nemen om dit inwerkmoment in te plannen. In de bevestigingsmail vind je de contactgegevens van de praktijk. Het inwerken vindt meestal een aantal dagen voor je eerste opdracht, of op de dag zelf plaats. De inwerkuren krijg jij vergoed (tot maximaal 4 uur). Mocht je langer willen inwerken overleg dit dan met ons.
Nee, je kan maar 1 adres opgeven op je profiel. Aan de hand van dit adres zul je berichtjes ontvangen over opdrachten die bij jou in de buurt zijn. Heb je bijvoorbeeld ook een slaapplaats aan de andere kant van het land dan kan je wel zelf zoeken naar alle opdrachten die in Nederland worden aangeboden.
Om te kunnen werken voor HuisartsenHulp dien jij te beschikken over een BSN, een Nederlandse Zorgverzekering en een Nederlandse bankrekening. Als je hier niet over beschikt dan kan je niet werken via HuisartsenHulp.
Wanneer je, bijvoorbeeld vanwege coschappen, liever in avonden of weekenden werkt, kan dit bij ons op de Huisartsenpost of in de VVT (Verpleging, Verzorging en Thuiszorg) sector. Bij de Huisartsenpost kun je werken als je voor langere tijd (liefst minimaal een jaar), twee diensten per maand kan werken. In de VVT-sector worden per instelling afspraken gemaakt over de beschikbaarheid.
Op de pagina ‘communicatievoorkeuren’ kan je precies aangeven hoe je door ons op de hoogte gehouden wordt over het aanbod van werk. Let op: E-mailberichtjes m.b.t. urgente opdrachten, sms-berichtjes, whatsapp berichtjes, telefoontjes en pushberichtjes van de mobiele APP ontvang je op altijd op basis van jouw beschikbaarheid. Wil je alleen een berichtje ontvangen voor dagen dat je echt beschikbaar bent om te werken? Zorg dan dat jouw beschikbaarheid actueel in jouw agenda op HuisartsenHulp staat. Dit kan je ook aanpassen in onze APP.
Dat kan! Het is wel belangrijk om vooraf jouw uurtarief met ons te bespreken voodat je reageert op opdrachten. Neem hiervoor contact met ons op via 020-2621020. Als je via ons hebt gewerkt dien je jouw factuur naar HuisartsenHulp te sturen. Je ontvangt bij jouw eerste boeking ook een informatiebestand waar je terug kan vinden waar jouw factuur aan moet voldoen om in behandeling genomen te worden.

Door te werken via HuisartsenHulp kun je Esculaapjes verdienen die aan het einde van het jaar te verzilveren zijn voor een waardebon. 1 Esculaapje = 1 Euro waard!

Je kan op verschillende manieren Esculaapjes verdienen:
– Door in een kalenderjaar een minimum van 25 dagen te werken. Op jouw dashboard vind je terug hoeveel dagen je nog moet werken hiervoor.
– Door ingepland te worden voor opdrachten waar Esculaapjes aan gekoppeld zijn, bij het opteren bij een opdracht zie je of er met een opdracht Esculaapjes te verdienen zijn. Afhankelijk van de opdracht kan je 5 tot 20 Esculaapjes per werkdag verdienen.

In de volgende gevallen worden Esculaapjes afgetrokken van jouw saldo.
– Als je je te vaak afmeldt dan kan je ook een negatief saldo opbouwen wat lastiger weg te werken is.
– Als je een opdracht afzegt: -25 Esculaapjes
– Als je je ziekmeldt: -25 Esculaapjes
– Als je niet komt opdagen bij een opdracht: -75 Esculaapjes

Aan het einde van het kalenderjaar kunnen de Esculaapjes verzilverd worden. Als je een minimum saldo van 10 Esculaapjes hebt dan krijg je een waardebon ter waarde van jouw Esculaapjes saldo in euro’s per e-mail toegestuurd en begin je in het nieuwe jaar met 0 Esculaapjes.

Als je niet genoeg Esculaapjes hebt om te verzilveren dat neem je jouw saldo mee naar het volgende jaar.

Regio Noord – Justin en Nastasia
Noord-Holland
Friesland
Groningen
Flevoland

Regio Midden – Wouter en Dominique
Utrecht
Gelderland
Overijsel
Drenthe

Regio Zuid – Erik en Nikki
Zuid-Holland
Brabant
Zeeland
Limburg

Voor alle regio’s geldt hetzelfde e-mailadres en telefoonnummer
Telefoonnummer: 020-2621020
E-mailadres: info@huisartsenhulp.nl

Wij bemiddelen niet in stageplekken.

Wanneer je een tewerkstellingsvergunning nodig hebt om te mogen werken in Nederland moet deze aangevraagd worden, deze aanvraag nemen wij niet in behandeling.

Als je met het OV reist zullen deze kosten volledig worden vergoed. Voor het reizen met de auto en scooter wordt €0,19 per kilometer vergoed. Parkeerkosten en fietsen vergoeden wij niet.

Indien jij te maken krijgt met een vorm van discriminatie, discriminatie signaleert of een discriminerend verzoek ontvangt, meldt dit dan via info@huisartenhulp.nl of telefoonnummer 020-2621020.

Eventuele klachten rondom discriminatie kunnen worden ingediend bij Sofie Wenger via sofie@huisartsenhulp.nl of bovenstaand telefoonnummer.

Voor de volledigheid:
Onder discriminatie wordt verstaan: het maken van direct en indirect onderscheid tussen personen op grond van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

Info voor nieuwe klanten

Wij werken op basis van no cure no pay, alleen als u besluit om een van onze kandidaten in te zetten betaalt u de daadwerkelijk gewerkte uren van de medewerker. Op het moment dat u een reeds geboekte kandidaat afzegt dan brengen wij een afzegboete in rekening. Dit hebben wij moeten instellen omdat wij zagen dat kandidaten vaak kort voor een inval werden afgezegd wat voor hen erg vervelend is. Voor de afzegboete hanteren wij de volgende staffels;
– Afzegging binnen 14 dagen voor de geboekte werkdag – 25% van de geboekte uren
– Afzegging binnen 7 dagen voor de geboekte werkdag – 50% van de geboekte uren
– Afzegging binnen 4 dagen voor de geboekte werkdag – 100% van de geboekte uren

Alle kandidaten die via ons aan het werk gaan worden ingeschaald in de functie die zij gaan uitoefenen. Hierbij kijken wij naar eerdere werkervaringen, inschalingen en de salariswens van de kandidaat. Ook huren wij voor u ZZP-ers is met wie wij een prijsafspraak maken. De prijs die u betaalt (en die zichtbaar is in het voorstel dat u van ons ontvangt) is een combinatie van; de loonkosten van de invaller, de (evt) werkgeverslasten die wij verschuldigd zijn en de marge die wij hanteren voor onze bemiddeling. Een kandidaat die hoger is ingeschaald kost zodoende meer dan een kandidaat die een lagere inschaling heeft. U beslist ten alle tijde zelf welke kandidaat uw voorkeur heeft en dus welke prijs per uur u betaalt voor de inhuur.

Ja, voor de telefonische bereikbaarheid buiten kantoortijden (op werkdagen tussen 7-18u) hebben wij een achterwacht. Wij willen u verzoeken om alleen in geval van zaken die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten met ons te bellen.

Aanvraag aanmaken;
Om een nieuwe aanvraag te starten dient er links onder in het dashboard gekozen worden voor welk type personeel. Na het type personeel kan er worden gekozen voor het type vacature: vast of tijdelijk. ‘Vast’ is voor aanvragen voor personeel die in dienst komen van de praktijk, ‘tijdelijk’ voor personeel die een aantal dagen kan invallen op uitzendbasis of als zzp-er.

Bestaande aanvraag wijzigen of annuleren;
Indien u extra dagen wilt toevoegen, verwijderen of werktijden wilt aanpassen klikt u op op de aanvraag die u wilt wijzigen;
Klik vervolgens op wijzigen als u deze wilt wijzigen of op annuleren als u opdracht wilt annuleren.

Als u een reeds geboekte aanvraag wil annuleren dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.

Wij beschikken over een zeer grote en landelijke pool van kandidaten en streven er naar om u altijd een geschikte kandidaat te kunnen voorstellen Nadat u een aanvraag heeft aangemaakt ontvangt u van ons altijd een terugkoppeling met betrekking tot de invulling. Hierbij kijken wij natuurlijk naar de aanvraag termijn, hoe eerder de eerste werkdag valt hoe sneller u van ons terugkoppeling krijgt.

De afgelopen jaren hebben wij enorm veel studenten geneeskunde bemiddeld in de functie van invalassistent bij huisartspraktijken en huisartsenposten. Onze ervaring met deze inzet is zeer positief, veruit de meeste studenten pakken de werkzaamheden als doktersassistent snel op. Zij zijn erg gemotiveerd, enthousiast en goed in staat om zich aan te passen aan de werkafspraken van individuele praktijken. Voor studenten die het werk nog niet eerder gedaan hebben bieden wij een inwerkpakket bestaande uit een e-learning, de NHG triagewijzer, een toelichting op de werkzaamheden en een beknopte HIS-instructie. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid aan om hen voor maximaal 4 uur kosteloos op uw praktijk in te werken.

In de meeste gevallen is het geen probleem als een voorgestelde kandidaat nog niet eerder heeft gewerkt met uw HIS. De meeste kandidaten maken zich dit snel eigen, zij ontvangen van ons ook een beknopte handleiding voor het werken met uw HIS. Wel is het prettig als de kandidaat bij u of uw collega terecht kan voor evt. vragen. Desgewenst is het vaak ook mogelijk dat de kandidaat 15-30 minuten voor de start van de werkdag aanwezig is om de belangrijkste functies van het HIS door te nemen.

Dit is afhankelijk van de eerdere werkervaring van de student die wordt ingezet maar in de regel adviseren wij om studenten in te zetten voor balie & telefoonwerkzaamheden. U kunt in overleg met de student of hij/zij ook kleine verrichtingen kan doen maar dit dient wel altijd onder supervisie te gebeuren en in goed overleg met de student zelf. Niet alle studenten hebben al praktische ervaring of achten zichzelf vaardig met het uitvoeren van verrichtingen die normaliter door assistenten gedaan worden.

Regio Noord – Justin en Nastasia
Noord-Holland
Friesland
Groningen
Flevoland

Regio Midden – Wouter en Dominique
Utrecht
Gelderland
Overijsel
Drenthe

Regio Zuid – Erik en Nikki
Zuid-Holland
Brabant
Zeeland
Limburg

Voor alle regio’s geldt hetzelfde e-mailadres en telefoonnummer
Telefoonnummer: 020-2621020
E-mailadres: info@huisartsenhulp.nl

Indien u op uw praktijk digitale protocollen heeft liggen voor het invalpersoneel met daarop informatie en eventuele instructies dan kunt u deze via onze website zelf uploaden. Elke nieuwe invaller krijgt dan automatisch de juiste informatie toegestuurd op het moment dat ze bij uw praktijk aan de slag gaan. Als u al eerder uw protocollen heeft doorgegeven, maar deze zijn aangepast dan is het wenselijk om de nieuwe versie te uploaden. U kunt uw protocollen uiteraard ook altijd aan ons mailen maar dus ook uploaden door de volgende stappen te volgen:

Vanuit uw dashboard gaat u naar; Naar organisatie-pagina (rechts op de pagina), hierna klikt u op Organisatiegegevens en instellingen (rechts op de pagina) Bij het kopje documenten (links op de pagina) kunt u de werkprotocol uploaden.

1. Dashboard
Om de beschikbaarheid van mensen die eerder hebben gewerkt te zien klikt u op de knop ‘Beschikbaarheid bekende kandidaten’ op uw dashboard

2. Filteren
Vervolgens krijgt u een overzicht van de mensen die eerder bij uw praktijk hebben gewerkt, u kunt nu kiezen tussen een aantal filters. Standaard wordt er gefilterd op mensen die de komende tijd het meest beschikbaar zijn maar u kunt ook kiezen uit onderstaande opties:
Meeste ervaring; De mensen die het meest hebben gewerkt komen vooraan. Beschikbaarheid gewijzigd: De mensen die recent hun beschikbaarheid hebben aangepast komen vooraan. Beste Beoordeling: De mensen die u de hoogste beoordeling heeft gegeven komen vooraan.

3. Data selecteren
Hierna kunt u in het datum overzicht aanvinken welke mensen u voor welke data wilt uitnodigen. U nodigt mensen altijd aan voor de standaard werktijden van uw praktijk, als deze niet gewijzigd zijn dan zijn deze van 8 tm 17 uur. Wilt u mensen voor aangepaste tijden uitnodigen dan kunt u hen direct opbellen of contact met ons opnemen.

4. Verzoek versturen
Nadat u de mensen op de data heeft aangevinkt die u zou willen uitnodigen om nogmaals op uw praktijk te werken klikt u op de knop ‘Vraag kandidaten om te werken’. Let wel goed op dat u alleen mensen uitnodigt op data waarvan u zeker bent dat u extra personeel nodig heeft. Indien u iemand heeft uitgenodigd voor 1 of meerdere data krijgt deze persoon een bericht met het verzoek om te reageren en indien iemand bevestigd op alle data beschikbaar te zijn wordt de opdracht direct geboekt. Indien iemand aangeeft op een gedeelte van de gevraagde data beschikbaar te zijn dan krijgt u nog de keuze om iemand wel of niet voor de gedeeltelijke beschikbaarheid in te boeken of eventueel verder te zoeken naar iemand die alle data kan.

Als wij een kandidaat beschikbaar hebben waarvan we denken dat deze geschikt is om bij u in te vallen, sturen wij u daarover een e-mail (wij hebben een interessante kandidaat voor u) of zetten wij klaar op uw dashboard. Dit voorstel staat los van de aanvragen die u wel of niet bij ons heeft open staan. Het voorstel kan ook naar meerdere praktijken in de omgeving zijn gestuurd.

U vindt het voorstel terug op uw dashboard aan de rechterkant onder de knop Nieuwe kandidaten. Hier vindt u alle informatie en beschikbaarheid over de kandidaat en onderaan de pagina kunt u aangeven of u kosteloos wilt kennismaken met de kandidaat of geen interesse heeft. Als u wilt kennismaken zullen wij dit met de kandidaat en u verder bespreken.
Wenst u deze mails niet te ontvangen kunt u onder mijn huisartsenhulp, mijn profiel aan de linkerkant bij communicatie de voorstel invallers uitvinken.

Beschikbaarheid & opteren

Onderaan je profiel op www.huisartsenhulp.nl staat een beschikbaarheidsschema. Hierin kun je dagen en dagdelen groen (= beschikbaar) en rood (= niet beschikbaar) maken. Met groen geef je aan dat je die dag beschikbaar bent en dat we jou, ook last minute, mogen benaderen voor opdrachten voor die dag. Met rood geef je aan dat je niet beschikbaar bent.

Als je langdurig (niet) beschikbaar bent dan kan je dit makkelijk doorgeven door op de knop ‘maak een weekrooster’ aan te drukken. Je kan dan makkelijk voor een geselecteerde periode de dagen opgeven waarop je wel of niet beschikbaar bent.

Je kan dit ook aanpassen in de HuisartsenHulp APP.

Let op: jouw beschikbaarheid bepaalt ook of wij jou benaderen via e-mail, telefoon, sms of whatsapp voor openstaande opdrachten. Als jij ervoor zorgt dat jouw beschikbaarheid actueel is dan zullen wij jou ook niet benaderen om te gaan werken op dagen dat jij niet beschikbaar bent.

Vind je dat je alsnog teveel berichtjes krijgt, pas dit dan aan onder ‘communicatievoorkeuren’ onder jouw profiel op HuisartsenHulp.nl.

Als je opteert dan sta je in ons systeem klaar om aan de slag te gaan. Je zal worden voorgesteld bij de huisartspraktijk als kandidaat en zodra wij van de praktijk horen of het door kan gaan ontvang je een bevestiging van je inzet of een annulering van je optatie. Als je hebt geopteerd maar je bent niet meer beschikbaar om te werken haal dan zsm jouw optatie weer weg anders kan het voorkomen dat je wordt ingepland terwijl je niet meer beschikbaar bent. Je kan dit doen door opnieuw naar de opdracht te gaan waar je op hebt geopteerd en je optaties weg te halen of vanuit ‘mijn agenda’.

Ja dit kan, wij houden er bij de planning rekening mee dat je wordt ingepland voor de opdracht die het beste bij jouw beschikbaarheid past.

Ja dat kan! Vaak is het ook nuttig voor een huisarts om jou voor losse dagen in te huren terwijl er een veel grotere opdracht openstaat. Opteer dus altijd voor opdrachten die voor jou interessant zijn. Wel kan het zo zijn dat de kans lager is dat je wordt ingepland, zodra het duidelijk is of je voor een opdracht geboekt gaat worden (of niet) ontvang je hier direct bericht van ons van.

ID-check & contract

Wanneer je gaat werken op uitzendbasis via HuisartsenHulp en/of VerpleegHulp dan ontvang je een contract van ons eigen uitzendbureau Mediflex.

Mediflex Uitzendbureau B.V. is jouw formele werkgever en je wordt door HuisartsenHulp B.V. bemiddeld bij de zorginstelling waar je aan het werk gaat.

Zodra je bent voorgesteld en bent geaccepteerd bij een opdrachtgever dan ontvang je per e-mail een link naar HuisartsenHulp.nl of VerpleegHulp.nl (afhankelijk van de opdracht) om alle gegevens aan te leveren zodat wij voor jou een contract kunnen opstellen. Dit contract kan je vervolgens digitaal ondertekenen.

Heb je de e-mail niet goed ontvangen, log dan in op jouw account en navigeer via het menu naar de pagina “Contract & salaris”.

De gegevens die jij via onze site invult worden direct en via een beveiligde verbinding doorgestuurd naar onze verloningssoftware en niet opgeslagen op de website.

Ja dat klopt, ons uitzendbureau Mediflex is verplicht om voor iedereen die via HuisartsenHulp B.V. aan het werk gaat als uitzendkracht de identiteit te controleren. Wij maken hierbij gebruik van de (online) dienstverlening van JanusID genaamd CheckedID. Met de CheckedID app maak je veilig een kopie van jouw ID-bewijs en een selfie. Ook wordt de chip uitgelezen die in ieder ID-bewijs ingebouwd zit. De CheckedID app zal dan het ID-bewijs digitaal controleren op echtheidskenmerken en aan de hand van de selfie bepalen of deze overeen komt met de foto op jouw ID-bewijs.

CheckedID stuurt vervolgens via een beveiligde verbinding een rapport naar onze verloningssoftware en verwijdert daarna de gegevens die je hebt aangeleverd voor de verificatie.

Er wordt sinds 24 juni 2021 gebruik gemaakt van de CheckedID app. Iedereen die voor deze datum in dienst is gekomen is op 21 juli 2021 uitgenodigd om via de CheckedID app de identiteit te verifieren. Heb je hiervoor een uitnodiging ontvangen? Wij willen je nadrukkelijk verzoeken om zo snel mogelijk de stappen te doorlopen, voor de normering van Mediflex als uitzendbureau is het belangrijk dat onze personeelsdossiers up to date zijn en dat wij jouw identiteit hebben geverifieerd.

Je kan jouw identiteit verifiëren met:
– Een Nederlandse Identiteitskaart
– Een Nederlands Paspoort (let erop dat je in stap 2 van het proces ook een kopie maakt van de achterkant!)
– Een Nederlands verblijfsdocument

Het is NIET mogelijk om jouw identiteit te verifiëren met een rijbewijs.

Nee, je dient jouw identiteit te verifiëren met behulp van het originele document. Wanneer je een kopie hiervan gebruikt dan wordt na het insturen van je gegevens de verificatie AFGEWEZEN en moet je het proces opnieuw doorlopen.

Nadat je de CheckedID app hebt geïnstalleerd op jouw mobiele telefoon kan je op 2 manieren jouw identiteit verifiëren:
– Open de link in de uitnodigingsmail op de telefoon waarop de CheckedID app geïnstalleerd is.
– Scan met je mobiel waarop de CheckedID app geïnstalleerd is de QR-code uit de mail.

In sommige gevallen werkt de link niet (goed) of wordt de QR-code in de mail niet goed weergegeven. Dit is afhankelijk van het e-mailprogramma waarmee je de uitnodigingsmail bekijkt. Probeer altijd BEIDE methodes om de verificatie te starten. Werken deze allebei niet, neem z.s.m. contact met ons op via 020-2621020 (ma-vr 9-18u) of per e-mail.

Nee, je ontvang alleen bericht als de verificatie is mislukt. Wanneer jij in het proces zit om online jouw contract te tekenen dan ontvang je nadat jouw identiteit is geverifieerd automatisch een e-mail met een link om de rest van jouw gegevens voor het contract digitaal aan te leveren.

Declaratie & uitbetaling

Iedereen die op uitzendbasis werkt wordt ingeschaald in de CAO Huisartsenzorg op de functie en het aantal jaar werkervaring. Studenten geneeskunde die gaan werken als doktersassistent of junior-triagist worden ingeschaald als ‘starter’ in de bijbehorende schaal. Het bruto uurtarief dat hierbij hoort is €12,56 (excl reiskosten en 18,4% reserveringen). Bij de uitbetaling worden ook de reserveringen direct uitbetaald. De reserveringen bestaan o.a. uit de opbouw van kort verlof en vakantie-uren.

HuisartsenHulp geeft iedere 1e van de maand de tot dan toe gedeclareerde uren door aan de backoffice om uit te betalen. Zorg er dus voor dat al jouw werkdagen gedeclareerd zijn! Hier ontvang je per e-mail ook een herinnering over.

Niet zonder overleg, parkeerkosten zijn in de meeste steden kostbaar voor praktijken om te betalen. Wil jij met de auto naar een praktijk toe, overleg dan altijd eerst met onze intercedenten of de praktijk deze kosten wil dragen.

Dat is geen probleem, via ‘mijn huisartsenhulp’ (website) -> extra uren declareren kan je zelf met terugwerkende kracht dagen toevoegen die je hebt gewerkt bij praktijken waar jij al bekend bent!

Nadat wij jouw uren ter verwerking hebben doorgegeven op de 1e van de maand verschijnt automatisch binnen enkele dagen jouw digitale loonstrook online. Deze kan je bekijken door te in loggen op de website en te navigeren in het menu naar het kopje ‘contract en salaris’ (https://app.huisartsenhulp.nl/kandidaat/contract-en-salaris/loonstroken)

Voor alle kandidaten die in de periode tussen 1 oktober 2020 en 15 juni 2021 minimaal 10 diensten via onze organisatie hebben wij gewerkt zullen wij de praktijk/ instelling waar je het merendeel van je gewerkte dagen hebt gewerkt vragen om voor jou de zorgbonus 2021 aan te vragen. De hoogte van deze bonus zal lager zijn dan die van 2020 en wordt later in het jaar pas bekend gemaakt als duidelijk is hoeveel aanvragen er zijn binnengekomen. Zodra de instelling/ praktijk waar jij hebt gewerkt bevestigd dat zij een aanvraag willen indienen zullen wij jou benaderen en een verklaring toesturen die je dan weer getekend retour moet sturen. Op het moment dat de praktijk/ instelling geen aanvraag wil doen voor onze mensen kunnen wij helaas niet zelf nog de aanvraag indienen omdat wij geen zorginstelling zijn. Wij hebben verder ook geen invloed op de toekenning van de bonus.

Ziek- & afmelding

Als je staat ingepland om te werken maar je bent ziek of je voelt je ziek worden dan is het belangrijk dat je dit zo snel mogelijk aan ons doorgeeft.

Het doorgeven van een ziekmelding dient ALTIJD telefonisch te gebeuren via 020-2621020. Hiervoor zijn wij ook ’s avonds (van 18u-22u), ’s ochtends (vanaf 7u) en in het weekend (van 12u-22u) te bereiken.

Voel je je ziek worden, kijk het niet aan maar laat het ons DIRECT weten. Op die manier hebben wij nog tijd om een vervanger voor jou te zoeken.

Als je je hebt ziekgemeld spreken wij af wanneer wij weer contact hebben. Als je nog meer dagen staat ingepland dan is het belangrijk dat JIJ ons op de hoogte houdt of je weer beter genoeg bent om je geplande werk door te kunnen laten gaan. Als je nog te ziek bent om te werken dan moeten wij dit zsm weten om op zoek te gaan naar een vervanger voor jou.

In principe gaan wij er vanuit dat opdrachten waar je zelf op hebt geopteerd en die geboekt zijn gewoon door kunnen gaan. De praktijk die jou inhuurt rekent op jouw inzet. Mocht er toch een dringende reden zijn waarom je niet kan werken neem dan ZSM telefonisch contact met ons op via 020-2621020. Hiervoor zijn wij ook ’s avonds (van 18u-00u), ’s ochtends (vanaf 7u) en in het weekend (van 12u-00u) te bereiken.

Support voor website & mobiele app

We horen dit graag zsm terug, hiervoor kan je contact opnemen door te bellen (020-2621020) of een e-mail te sturen (info@huisartsenhulp.nl)